NOTICIES CASTELLDEFELS

ESTEM PENDENTS QUE ENS TORNIN ELS DINERS DE LA PAGA QUE ENS VAN TREURE EL 2012

ACTUALITAT DEL NOSTRE AJUNTAMENT

  continua la nostra lluita

reunió de negociació el proper dial xxxxxx
ordre del dia:
  • dlkfjs dlfjds fsdfj ldsk
  • sdfsdlñfj sdlkfj sdlfjFITXA SINDICAL 2014-06 AVANTPROJECTE LLEI PGE 2015

07/10/2014

fitxa sindical que analitza l'avantprojecte de llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2015, remarcant els elements que tenen més incidència al empleats i empleades públics de l'administració local

FITXA SINDICAL 04-2014 LLEI DE RACIONALITZACIÓ SECTOR PÚBLIC

18/09/2014

S'ha publicat la llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.

Aquesta llei contempla diferents mesures de les que tractem a la fitxa sindical aquelles de més incidència en la tasca sindical.
  • Modificacions sobre interins pel que fa al màxim de temps de programes temporals, i una major mobilitat en els llocs de treball i les tasques que s'els encomanin.
  • Recuperació d'un dels dies d'assumptes personals eliminats en 2012.  Per tant es modifica l'EBEP per consolidar 5 dies de permís.
  • Modificació en la finalització dels llocs de treball de mobilitat interadministrativa que s'hagin ocupat per lliure designació.
  • Una addicional que regula el personal militar que treballi a l'administració civil.
  • Una nova regulació de la separació d'una administració pública de un consorci, que incideix en la línia de fer possible la desaparició de consorcis.
►►  Text legal

FS 2013-06 MERITACIÓ PAGUES EXTRES EXTRAORDINARIS

28/11/2013

Fitxa Sindical per clarificar el concepte de meritació, terminis de càlcul, i venciments de les pagues extraordinàries que afecten a funcionaris i laborals

VIDEO REFORMA LOCAL

 
Des del sector de l'Administració Local de CCOO a Catalunya, hem confeccionat un video explicatiu de la reforma per difondre els continguts i les seves conseqüencies.  Es una eina per difondre entre empleades i empleats públics, i la ciutadania.